Nie
spamujemy

Wysyłamy tylko najpotrzebniejsze informacje

Nawiązujemy
współpracę

Chcemy wypracować realną współpracę między lekarzami i psychologami.

Pozostańmy
w kontakcie

Zawsze możesz do nas napisać, odpowiemy na każdy email.

Ankieta "IN VITRO PO LUDZKU"

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu satysfakcji Pacjentek biorących udział w leczeniu niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego (in vitro).

Założenia kampanii społecznej

1. Dzisiejszy styl życia nie ułatwia kobietom bycia matką. Model "wykształcenie-kariera-dziecko" powoduje ogromne obciążenie kobiet, do tego dochodzi często niezdrowy styl życia oraz zbyt długie zwlekanie z poczęciem potomstwa. Przekazywanie elementarnej wiedzy ma spełniać rolę profilaktyki niepłodności. Edukacja kobiet ma również uzasadnienie dla przyjęcia pewnego sposobu myślenia, kiedy to kobieta jest świadoma jak wielką rolę odgrywa jej komfort psychiczny oraz tego, że ma on stanowić pewną bazę wyjściową od której kobieta rozpoczyna proces leczenia.

2. Ze względu na rosnący udział czynnika męskiego w niepłodności, kampania społeczna ma również za zadanie edukację mężczyzn mając na celu obalanie mitów "że to kobieta nie może mieć dziecka". Należy podkreślić jak ważne jest zaangażowanie i włączenie się partnera już od samego początku procesu leczenia niepłodności.

3. U par zmagających się z problemem niepłodności kluczową barierą przy podejmowaniu działania jest bariera wstydu. Kampania ma służyć zmianie schematu postrzegania niepłodności, która jest chorobą społeczną.

Kampania społeczna "Niepłodność Bez Retuszu" będzie prowadzona równolegle do trwającego rządowego programu dofinansowania in vitro. W tym czasie będą organizowane liczne panele edukacyjne, warsztaty i evevnty dla kobiet/par niepłodnych przy współudziale lekarzy, psychologów oraz licznych specjalistów z obszarów powiązanych tematycznie z niepłodnością.

Istotny jest fakt, że do kampanii włączyły się również kobiety mające swoje doświadczenia w leczeniu niepłodności. Będą one chciały podzielić się swoimi doświadczeniami ale również być wsparciem dla innych kobiet, które rozpoczynają tą niełatwą drogę do osiągnięcia celu jakim jest dziecko.

Podczas kampanii wśród kobiet będą przeprowadzane ankiety na podstawie których zbierzemy najbardziej cenne wskazówki tak aby stworzyć kompendium wiedzy dla osób starających się o dziecko. Efektem kampanii będzie również stworzenie swoistego przewodnika w wyborze lekarza czy też instytucji medycznej zajmującej się wielowymiarowym leczeniem niepłodności uwzględniającym oddziaływania bio-psycho-społeczne.

Hanna Bober - inicjatorka kampanii społecznej "Niepłodność Bez Retuszu", założycielka Instytutu Macierzyństwa w Gdyni. Otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Pozytywista Roku 2013 w kategorii "Wizja i Przywództwo"
"Niepłodność Bez Retuszu" to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Zainicjowałam ją na bazie własnych doświadczeń ale również codziennej pracy z kobietami niepłodnymi. Doświadczenia te pokazują jak wielka jest potrzeba mówienia o niepłodności ale w trochę szerszym wymiarze. Kampania zatem będzie uwzględniała nie tylko aspekt medyczny ale również dotykać będzie sferę emocjonalną kobiety. Należy pamiętać, że proces leczenia niepłodności jest z reguły długi i trudny a emocje są jego nieodłącznym elementem. Nie bójmy się przyznać jak bardzo pragniemy dziecka, czy to coś złego? Zapraszam do współpracy wszystkie osoby, które chcą się włączyć w tą wyjątkową inicjatywę!

Organizatorem kampanii jest

Instytut Macierzyństwa

Wypowiedzieli się


Patronat medialny

Niepłodność Bez Retuszu kampania społeczna
Wykonanie projektowanie stron internetowych Gdańsk